web 2.0

Praca, praca... dzień w dzień, czy to znaczy tyle co dzień po dniu? Coś to znaczy, ale gdzie sens to ma?

Stronę dedykuję dziadkowi mojemu - Jakubowi Lechowskiemu - oraz Kubowi mojemu pierworodnemu. Łączyć ludzi ponad pokolenia przekazując dalej ducha artysty... z podziękowaniami dla A.M. (Dla Ciebie)

Pasja

Pasja, w tym co robimy sprawia, że do tego wciąż wracamy.

Cel

Celowość działań wciąż i wciąż prowadzi do celu.

Wytrwałość

No i tu najczęściej zaczynają się schodki i wydaje mi się, że praca w SEO to szereg działań mających wpływ na samo EGO. Wymagająca dobrego zrozumienia i żmudna praca oparta na subiektywnym przekonaniu, że musi się udać...

Słownik Słówek Sławka

Jeźdźcy W szech Światła

a*

  • absolut « byt samoistny, nieograniczony, wieczny, doskonały »
  • absolutny « ​​​​zupełny, niekwestionowany, istniejący obiektywnie, oparty na zasadach absolutyzmu lub rządzący według tych zasad »
  • absolutnie (skan poniżej, źródło: Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego)
absolutnie

 

W*

  • wszech-

    1. wszech- «« pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na powszechność tego, co wyraża drugi człon wyrazu »»
    2. wszech- «« pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na najwyższy stopień, największe nasilenie tego, co wyraża drugi człon wyrazu »»