lechowski / 09.02.2021

Zmiana wersji PHP w pliku .htaccess dla hostingu opartym na Apache

W artykule znajdziesz instrukcję, jak zmienić wersję PHP na hostingu opartym o Apache na nowej platformie home.pl.

W tym artykule opisana została zmiana wersji interpretera PHP za pomocą pliku .htaccess (dla hostingów opartych o środowisko Apache, np. dla usług rejestrowanych po 26 maja 2018 roku). Konfiguracja polega na przygotowaniu pliku .htaccess z odpowiednią zawartością, która umożliwia zmianę interpretera PHP dla wybranego katalogu.

SPIS TREŚCI

Aby zmienić za pomocą .htaccess wersję PHP tylko dla wybranego katalogu: połącz się z serwerem FTP i przejdź do wybranego katalogu. W wybranym katalogu utwórz lub zmodyfikuj plik .htaccess zgodnie ze wskazówkami zawartymi w poniższym artykule.

Wersję PHP na hostingu możesz zmienić również za pomocą Panelu klienta. Zmiana wersji PHP w Panelu klienta spowoduje zmianę wersji PHP na całym hostingu (we wszystkich katalogach).

Jak zmienić wersję PHP tylko dla wybranego katalogu za pomocą .htaccess?

W celu zmiany PHP np. na wersję 7.3 wklej poniższy kod do pliku .htaccess znajdującego się w wybranym katalogu:

<FilesMatch "\.php$">
SetEnv CGI_HANDLER php73
</FilesMatch>

Wynikiem tego kodu będzie użycie PHP w wersji 7.3 dla wszystkich plików i katalogów znajdujących w katalogu, np. na który wskazuje Twoja domena.

Jak przez .htaccess zmienić PHP tylko dla wybranych rozszerzeń oraz katalogu?

W celu zmiany wersji PHP np. na wersję 7.3 tylko dla wybranych rozszerzeń oraz tylko dla wybranego katalogu należy dodać poniższy zapis. W poniższym kodzie posłużyliśmy się przykładem włączenia interpretera PHP 7.3 dla plików z rozszerzeniem .htm

Przygotowany w taki sposób plik .htaccess umieść w wybranym katalogu, dla którego chcesz zmienić PHP:

<FilesMatch "\.htm$">
SetEnv CGI_HANDLER php73
SetHandler proxy:unix:/usr/run/uwsgi/fastrouter.sock|uwsgi://php73
</FilesMatch>

Wynikiem tego kodu będzie użycie PHP w wersji 7.3 dla wszystkich plików i katalogów znajdujących w katalogu, np. na który wskazuje Twoja domena.

Zamów bezpłatną wycenę aktualizacji PHP Twojej strony internetowej!