lechowski / 03.05.2021

Oferta dla identyfikacji, oznakowania zakładów produkcyjnych!

Dlaczego identyfikacja Twojej firmy jest ważna?

A to dlatego że to ona gwarantuje poprawne funkcjonowanie oraz pracę zakładu produkcyjnego, sklepu bądź firmy. Zapewnia również możliwie optymalny przepływ strumienia pracy. Często identyfikacja jest powiązana z systemem kodowania bądź systemem numeracji produktów lub usług – nie jest to żaden problem. Wspólnie jesteśmy w stanie stworzyć możliwie optymalne rozwiązanie dla Twojej firmy.

POPRAWNA IDENTYFIKACJA, OZNAKOWANIE ZGODNE Z ISO

Dlaczego możesz mi zaufać?

Jestem osobą która czynnie pracuje w dużej firmie produkcyjnej. Oznacza to, że na co dzień spotykam się z identyfikacją zakładu produkcyjnego znam również potrzeby związane z poprawnym oznakowaniem zarówno stref magazynowych, logistycznych, produkcyjnych jak i samych produktów – ma to olbrzymi wpływ na przepływ pracy oraz minimalizację popełnienia błędów – które mogą bardzo dużo kosztować.

Tablice BHP

Wszystkie projekty tablic BHP oraz wykonuje w oparciu o aktualne normy oznaczeń w odpowiedniej kolorystyce oraz rozmiarze. Aktualną normą dotyczącą oznaczeń jest norma ISO 7010.

Tablice BHP projekt wraz z wykonaniem!

Dlaczego Tablice BHP są ważne?

Niebezpieczeństwa nigdy nie można w stu procentach wyeliminować, można je jednak zminimalizować, jeśli odpowiednio się przed nim ostrzeże. Jeśli jesteś Pracodawcą to masz obowiązek zamieścić w miejscu pracy, fabryce, zakładzie, sklepie, barze czy w dowolnym budynku obowiązkowe tablice BHP.

Tablice BHP są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pracownikom jak i osobom postronnym (na przykład przechodniom). Tablice informują np. o dopuszczalnym obciążeniu pomostu roboczego czy też zakazie wstępu. Ostrzegają przed głębokimi wykopami, zamkniętym przejściu czy też zagrożeniem zawalenia budynku. 

Tablice BHP w formie znaków ostrzegawczych spotkać można w miejscach, gdzie występują urządzenia elektryczne. Informują o miejscu, w którym występuje wysokie napięcie, a także o obwodzie oświetleniowym lub napięciu, które może być niebezpieczne dla życia w momencie dotknięcia przez niewłaściwą osobę. 

Na wszelkiego rodzaju budowach a także w miejscach, gdzie są prowadzone niebezpieczne prace umieszcza się czytelne tablice budowlane BHP. Informują o ryzyku zagrożenia mogącego wystąpić w danym miejscu, o inwestorze, numerze pozwolenia, kierowniku prowadzonych prac, a także telefonach alarmowych.

Zapraszam! Doradzę i zaproponuje odpowiednie tablice BHP wykonane z najlepszej jakości materiału. Tablice dostosowane do Twojej branży i obowiązujących przepisów.

Zapytaj o rozwiązanie dla Twojej firmy

Piktogramy

Piktogramy zgodne z normą ISO 7010, projektuję i wykonuję na dowolnym nośniku filia, w formie tablic. Możliwość dodawania dowolnych informacji.

Tablice z piktogramami? Naklejki z piktogramami?

Piktogram co to takiego?

Piktogram przedstawia pojęcia opisywane wyrazem za pomocą obrazka w oderwaniu od zapisu. Zastąpienie słowa pisanego elementem graficznym zwiększa czytelność przekazu oraz omija barierę językową. Z tego powodu Piktogram pełni ważną funkcję w komunikacji. Piktogramami są hieroglify, znaki drogowe i ostrzegawcze, a także oznaczenia przeciwpożarowe.

Jak można je stosować?

Na wiele różnych sposobów. Jako znaków do komunikacji, tablic tematycznych, planów aktywności, planów dnia, listów, e-maili, list zakupów, książeczek aktywnych. Piktogramy cały czas funkcjonują w przestrzeni publicznej, jako znaki drogowe, oznaczenia na lotniskach, czy ikony na smartfonie. Jesteśmy przyzwyczajeni do ich symbolicznego znaczenia i ich stosowanie jest dla nas naturalne.

Znaki informacyjne – piktogramy ogólne

Przepisy BHP precyzyjnie określają, jak oznaczyć obiekty, w których przebywają ludzie, by uchronić ich przed wypadkiem. Jak szybko poinformować i jak postępować w razie niebezpieczeństwa. Często trzeba dodatkowo określić, co można, a czego nie można robić. 

W zakładzie pracy niezbędne są nie tylko instrukcje i znaki BHP, ale również praktyczne znaki zakazu – piktogramy, które pozwalają profesjonalnie oznaczyć każdy obiekt.

Rodzaje piktogramów

Piktogramy – ostrzeżenia spełniają podstawową funkcję w przekazywaniu informacji związanych z BHP oraz ochroną przeciwpożarową. Ostrzegają o zagrożeniach związanych z ogniem, prądem elektrycznym, substancjami chemicznymi i promieniowaniem. 

Piktogramy – znaki zakazu pełnią ważną rolę w przekazywaniu informacji o tym, co jest w danym miejscu lub pomieszczeniu zabronione. Przy użyciu odpowiedniego elementu graficznego pozwolą szybko identyfikować obowiązujące na danym terenie zasady bezpieczeństwa. 

Piktogramy – znaki nakazu – odgrywają istotną rolę w przekazywaniu informacji związanych z tym, co jest w danym miejscu lub pomieszczeniu nakazane. Profesjonalne znaki nakazu związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz zagrożeniami związanymi z prądem elektrycznym są niezbędne w każdym zakładzie.

Zapraszam do skorzystania z mojego doświadczenia! Jeśli jesteś zainteresowany zastosowaniem w swoim zakładzie lub firmie profesjonalnych znaków – piktogramów, chętnie wysłucham i doradzę!

Potrzebujesz projektu związanego z piktogramami?

Instrukcje stanowiskowe

Zadbaj o poprawną pracę przy maszynie. Minimalizuj możliwość popełnienia błędu przez operatora oznacz maszynę w dowolnym miejscu – zaprojektuję zarówno tablice informacyjną jak i naklejkę dedykowaną pod wymiary pola na maszynie. Poprawnie wykonana instrukcja może zminimalizować ilość braków jednocześnie zapewni pracę zgodną z BHP.

Instrukcje stanowiskowe? Tarifoldy? Tak wiem o co chodzi!

Czym jest instrukcja stanowiskowa?

To zbiór szczegółowych informacji na temat działania na danym stanowisku oraz zasad bezpieczeństwa i postępowania w sytuacjach zagrożenia. Każdy pracodawca zobowiązany jest opracować i udostępnić pracownikom tego rodzaju instrukcje.

Proponuje instrukcje BHP, zawierające spis zasad dotyczących odpowiedniej obsługi sprzętów i wyposażenia obiektu, zachowania w wypadku wystąpienia niebezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy. 

Instrukcje BHP dopasowane do danego stanowiska czy profilu działalności firmy, np. pracy na stanowisku z komputerem i drukarką, ogólne wskazówki postępowania w razie pożarów czy obsługi znajdującej się w firmie apteczki.

Instrukcje w formie np. plansz wykonuje się z solidnych materiałów, które mogą być zawieszone w widocznym miejscu budynku firmowego czy zakładu produkcyjnego. Dzięki czytelnej formie i wzbogaceniu treści ikonami graficznymi ułatwią one przestrzeganie obowiązujących norm i pozwolą zadbać o bezpieczeństwo osób przebywających w budynku czy pomieszczeniu.

Zapraszam! Chętnie doradzę i zaproponuję odpowiednie do Twojej branży instrukcje stanowiskowe!

Projekt wraz z wykonaniem! Instrukcje stanowiskowe, maszynowe!

Tablice magazynowe, logistyczne

Proponuje wykonanie tablic magazynowych, logistycznych – możliwe wykonanie kodowania zgodnego z systemem monitorowania magazynu i jego stanów.

Projekt tablic magazynowych, logistycznych!

Zarządzaj magazynem! zadbaj o oznaczenie!

Klasyczne podejście do zarządzania magazynem, wymagające jedynie obsługi typowych procesów ewidencji magazynowej, nie jest już wystarczające. Obecnie potrzeby klientów w tym zakresie rosną. Wielu firmom zależy na kompleksowych rozwiązaniach, w tym także na wsparciu procesów, takich jak sam załadunek, pobrania, wydania, ale też na implementacji bardzo przydatnej funkcji etykietowania zasobów i obsługi skanowania kodów kreskowych. Równie pożądaną funkcją jest możliwość monitorowania zadań wykonywanych przez pracowników. Magazyn postrzegany jest więc jako obiekt dynamiczny, posiadający charakterystyczną dla siebie infrastrukturę i złożoność procesów wewnętrznych, a co za tym idzie, wymaga profesjonalnych narzędzi do jego obsługi

Wychodząc naprzeciw potrzebom Twojej firmy lub zakładu produkcyjnego proponuję projekty tablic magazynowych, uwzględniających numerację systemu ERP! Zapraszam! Zadzwoń! Doradzę!

Tablice magazynowe, logistyczne, produkcyjne zadbam o profesjonalny projekt oraz odpowiedni nośnik!

Instrukcje produktowe

Zadbaj o poprawny przekaz instruktażowy Twojego produktu, oferuje profesjonalnie przygotowane instrukcje produktowe.

Instrukcje produktowe i nie Tylko!

Instrukcje produktowe co to takiego?

Instrukcje produktowe mówią wszystko o tym, jak używać danego produktu, jakie dobrać narzędzia, aby otrzymać odpowiedni efekt.

Czytaj instrukcje!

Należy otwarcie powiedzieć, że tak naprawdę instrukcji prawie nikt nie czyta. Zwykle się po nie sięga wtedy, gdy coś nie wyjdzie. Są one jednak niezbędne i wymagane. Dołączane do każdego produktu. Nawet najprostszego. 

Instrukcja to nie tylko obowiązek prawny. Gdy jest czytelna minimalizuje ryzyko uszkodzenia produktu. Redukuje liczbę reklamacji i zapytań. Jest zabiegiem marketingowym. Solidne wsparcie ze strony producenta spowoduje, że klient chętnie sięgnie po inny produkt lub poleci produkt innym osobom.

Jak napisać instrukcję, którą chętnie przeczyta Twój klient?

Zapraszam! Doradzę! Przygotuję ciekawy projekt graficzny opatrzony odpowiednią treścią!

Rozmiar projektu, rodzaj ilustracji i kompozycję dobieram indywidualnie pod dany produkt. Wykonuję projekty zróżnicowane objętościowo – np. jednostronne ulotki, bigowane broszury lub też wielostronicowe instrukcje książki.

Potrzebujesz projektu związanego z piktogramami?