Co to SEO? Podstawy optymalizacji i pozycjonowania w wyszukiwarkach / lechowski
lechowski / 09.02.2021

Wykaz popularnych funkcji pliku .htaccess

Plik .htaccess jest charakterystycznym elementem serwera WWW, który pozwala skonfigurować wiele jego parametrów. Plik ten działa w obrębie katalogu, w którym został umieszczony oraz w podkatalogach (chyba, że w podkatalogu umieszczono kolejny plik .htaccess). W ramach jednego konta może funkcjonować wiele niezależnych plików .htaccess, z których każdy może definiować inną akcję (np. przekierowanie 301).

WAŻNE! Istotnym elementem składni pliku jest znak [enter], który występuje na końcu każdej linii. Wpisując więc kolejne komendy pamiętaj o naciśnięciu klawisza [enter] na końcu każdego wiersza.

WAŻNE! Dziedziczenie ustawień pliku .htaccess nie zadziała dla katalogu, do którego została przekierowana domena za pomocą Panelu klienta. Dla wszystkich innych podkatalogów na serwerze ustawienia będą dziedziczone z pliku .htaccess, który znajduje się w dowolnej wyższej lokalizacji.

Do czego najczęściej wykorzystywany jest plik .htaccess?

 • Kontrola dostępu do zasobów (konfiguracja ukrytego katalogu) – w pliku .htaccess określisz zasady dostępu do katalogu. Tak przygotowany plik należy opublikować na serwerze FTP w katalogu, do którego dostęp ma zostać ograniczony.

 • Ograniczanie dostępu do zasobów (za pomocą plików .htaccess oraz .htpasswd) – alternatywna możliwość zabezpieczania dostępu do katalogu/strony WWW za pomocą hasła dostępu.

 • Definiowanie strony startowej – domyślnie tzw. “plikami startowymi” są pliki typu index, np. “index.html” lub “index.php”. Za pomocą tej funkcjonalności możesz samodzielnie zdefiniować który plik będzie startowy.

 • Definiowanie stron błędów – za pomocą pliku .htaccess możesz zdefiniować reakcję na pojawienie się błędu przy wywołaniu Twojej strony WWW.

 • Definiowanie MimeType – MimeType to rozszerzenia, które są zwracane przeglądarce WWW po wywołaniu znajdującego się na serwerze typu pliku.

 • Definiowanie ustawień listowania wybranego katalogu – funkcja listowania zawartości katalogu jest szczególnie użyteczna w sytuacji, kiedy bezpośrednio ze strony WWW chcesz umożliwić ściąganie wielu plików bez potrzeby każdorazowego wykonywania dokumentu HTML.

 • Blokowanie problematycznych użytkowników po adresie IP/host – Najbardziej efektywny sposob zablokowania niechcianych użytkowników, który pozwoli na zablokowanie ich “u źródła”, czyli po adresie IP lub host.

 • Ustawienie interpretera skryptów – Używając polecenia :Location możesz zdefiniować rodzaj interpretera dla stron o danym rozszerzeniu i lokalizacji.

 • Przekierowanie 301 – jest to sposób na przekierowanie użytkownika z jednego adresu URL na inny. Ocenia się, że jest to najlepsze rozwiązanie z punktu widzenia pozycjonowania strony WWW.

 • Przekierowanie domeny na podkatalog – skorzystaj z pliku .htaccess oraz przekierowania 301, aby przekierować domenę na wybrany podkatalog.

 • Przepisywanie adresów (mod_rewrite) – pozwala na automatyczną zamianę (przepisanie) długich, trudnych do zapamiętania linków na bardziej przyjazne adresy URL dla użytkowników oraz wyszukiwarek internetowych.

 • Korzystanie z komendy “Expires” – w home.pl możesz używać komendy “Expires” w pliku .htaccess na serwerach współdzielonych. Stosując kombinacje komend “:Location” oraz “Expires” możesz ustalić ważność pobieranych dokumentów.

 • Inne przydatne funkcje – plik .htaccess jest wykorzystywany również do wielu innych przydatnych operacji, np. obsługa różnych typów przekierowań.