09.04.2021

PHP redirect

09.04.2021

PHP redirect

PHP redirect from page to URL. PHP 301 redirect. This PHP redirection should return HTTP response status code: 301 Moved Permanently. Search engines use the 301 response status code to transfer the page rank from the old URL to the new URL.

Einstein

Directory indexing allows visitors to view a list of files instead of the actual webpage. When directory indexing is enabled, visitors can look inside any directory that does not have an index.html (or index.php, etc.) file in it and browse the contents of the directory. This is probably not the behavior you typically want, especially if said directory contains something like script configuration files that could pose a security risk.

Co to SEO? Podstawy optymalizacji i pozycjonowania w wyszukiwarkach / lechowski

Plik .htaccess jest charakterystycznym elementem serwera WWW, który pozwala skonfigurować wiele jego parametrów. Plik ten działa w obrębie katalogu, w którym został umieszczony oraz w podkatalogach (chyba, że w podkatalogu umieszczono kolejny plik .htaccess). W ramach jednego konta może funkcjonować wiele niezależnych plików .htaccess, z których każdy może definiować inną akcję (np. przekierowanie 301).

W tym artykule opisana została zmiana wersji interpretera PHP za pomocą pliku .htaccess (dla hostingów opartych o środowisko Apache, np. dla usług rejestrowanych po 26 maja 2018 roku). Konfiguracja polega na przygotowaniu pliku .htaccess z odpowiednią zawartością, która umożliwia zmianę interpretera PHP dla wybranego katalogu.