Strona główna

09.04.2021

PHP redirect

09.04.2021

PHP redirect

PHP redirect from page to URL. PHP 301 redirect. This PHP redirection should return HTTP response status code: 301 Moved Permanently. Search engines use the 301 response status code to transfer the page rank from the old URL to the new URL.

Co to SEO? Podstawy optymalizacji i pozycjonowania w wyszukiwarkach / lechowski

Plik .htaccess jest charakterystycznym elementem serwera WWW, który pozwala skonfigurować wiele jego parametrów. Plik ten działa w obrębie katalogu, w którym został umieszczony oraz w podkatalogach (chyba, że w podkatalogu umieszczono kolejny plik .htaccess). W ramach jednego konta może funkcjonować wiele niezależnych plików .htaccess, z których każdy może definiować inną akcję (np. przekierowanie 301).

W tym artykule opisana została zmiana wersji interpretera PHP za pomocą pliku .htaccess (dla hostingów opartych o środowisko Apache, np. dla usług rejestrowanych po 26 maja 2018 roku). Konfiguracja polega na przygotowaniu pliku .htaccess z odpowiednią zawartością, która umożliwia zmianę interpretera PHP dla wybranego katalogu.

Listowanie to operacja, która powoduje wyświetlenie zawartości wybranego katalogu. W przypadku jeśli listowanie będzie wyłączone, to podczas próby wywołania zawartości katalogu zostanie wyświetlony błąd 403. Listowanie katalogu konfigurujesz za pomocą pliku .htaccess utworzonego na serwerze FTP w katalogu, którego polecenie ma dotyczyć.